Yazar
Giriş Tarihi : 07-07-2020 17:29   Güncelleme : 07-07-2020 17:29

İNSANIN GİZEMLİ HALİ

“İnsanlar, rakamlara benzer; durumlarına göre değer kazanırlar

İNSANIN GİZEMLİ HALİ
“İnsanlar, rakamlara benzer; durumlarına göre değer kazanırlar.”  İnsanoğlu anatomik, biyolojik, fizyolojik, psikolojik ve sosyolojik açıdan henüz net olarak çözülemeyip gizemli halini sürdürmeye devam etmektedir. Fıtratı, karakteri ve kompleks yapısıyla hayra-şerre, güzelliğe-çirkinliğe, şiddete-şefkate, yapmaya-yıkmaya, yaşatmaya-öldürmeye, adalete-zulme, ilme-cehalete, ifrata-tefrite, sevgiye-nefrete, hakka-batıla, şeytanlığa-melekliğe, günaha-sevaba, isyana-itaate, sevince-hüzne, iltifata-azara meyilli bir varlık olması hasebiyle insan gerçekten esrarengizdir. Yaratılmışların en üstünü olma vasfı taşıyan insanların dünyasına baktığımızda huzursuzluk, sahtekârlık, güvensizlik ve her türlü olumsuzlukla birlikte kan ve gözyaşı görüyoruz. Bunca yanlışın, zulmün, haksızlığın, vurdumduymazlığın, pisliğin, acımasızlığın, dengesizliğin sebebini hayvanlara, cin ve şeytanlara yükleyemeyeceğimize göre problem olarak yine bizatihi aşağıların en aşağısı konumuna düşen insanın kendisi karşımıza çıkmaktadır. Yüce yaratan, bu dile getirdiğimiz nedenlerden ötürü insanın olumlu ve olumsuz yönlerini, hayat kitabımız Kur’an-ı Kerimde özetle şöyle haber vermektedir: Olumsuz yönleri: Çok zalim ve cahildir. (Ahzab, 72) Düşmandır. (Nahl, 4) Ümitsizdir. (İsra, 83) Kan dökücüdür (cani ruhludur). (Bakara, 30) Nankördür. (İsra, 67) Dünya hayatına ve mala düşkündür. (Al-i İmran, 14) Vefasızdır. (Yunus, 12) Tartışmayı sever (Kehf, 54) Şımarıktır. (Hud, 9) Zayıf yaradılışlıdır. (Nisa, 28) (İsra, 11; Enbiya, 37) (İsra, 100) Olumlu yönleri: Haksızlığa karşı yardımlaşır. (Şura, 39) Affetmeyi sever, kusurları bağışlar. (Al-i İmran, 34) İyiliği emredip kötülükten alıkoyar. (Al-i İmran, 104) İyilik yapmayı sever. (Lokman, 14) Sorumluluk sahibidir. (Ahzab, 72) İşlediği günahlarına pişman olup tövbe eder. (Al-i İmran, 16) Allahtan hakkıyla korkar. (Enfal, 2) Sabırlıdır. (Bakara, 153) Başına bir musibet gelse isyan etmez; biz Allah’tan geldik, O’na döneceğiz der. (Bakara, 156) İhtiyaç sahiplerine yardımda bulunur. (Zariyat, 19) Gayba inanıp namaz kılar ve infakta bulunurlar, ahirete de kesin inanırlar. (Bakara, 3, 4) İffetlerini korurlar. (Müminun, 6) Faydasız işlerden uzak dururlar. (Müminun, 3) Yalancı şahitlik etmezler. (Furkan, 72) Allah ve Resulüne itaat ederler, hikmet sahibidirler. (Tevbe, 71) Bu ilahi değerlendirmeler neticesinde olumlu insan olarak kalıp yaşamak için yapılması gerekenler bağlamında şu önemli hususlar önerilmiştir: “Bak, oku, anla ve yaşa.” Yüce Allah, yukarıdaki insan vasıflarını biz kullarına aktarırken hür irademiz, aklımız ve beş duyu organlarımızla nasıl bir insan olacağımızı, kendimiz tercih ettiğimizden dolayı bu anlamda kesinlikle herhangi bir dayatmada bulunmamaktadır. Netice itibariyle: “Gerçeği, insanların ölçüsü ile değil; insanları gerçeğin ölçüsü ile tanı.”  “İnsanların en hayırlısı insanlara en faydalı olanıdır.” “İnsanın değeri gözünün gördüğü kadardır, baktığı kadar değil.” “İnsanlar göründükleri gibi olmalıdır. Eğer değillerse hiç görünmesinler daha iyi.” “İnsanlar başaklara benzerler, içleri boşken başları havadadır, doldukça eğilirler.” “Bir insanın Allah’ı varsa neyi yok? Allah’ı yoksa ( Hayatında Allah’a yer yoksa ) neyi var?” “Her insan kendine yakışanı yapar. Çünkü kalite asla tesadüf değildir.”