Yazar
Giriş Tarihi : 03-07-2020 17:25   Güncelleme : 03-07-2020 17:25

İNSANA YÜKLENEN MİSYON

İnsan denilen muhteşem varlığın sırrı ve mahiyeti nedir ?  Hep çözülmek istenen bir muamma olmuştur

İNSANA YÜKLENEN MİSYON
İnsan denilen muhteşem varlığın sırrı ve mahiyeti nedir ?  Hep çözülmek istenen bir muamma olmuştur. Beşeri zaaf ve ihtiyaçlarla, hayvani arzu ve isteklerle muttasıf yaratılan insan, aynı zamanda varlığında hiçbir mahlukatın barındırmadığı çok özel bir cevheri taşır. Bu cevher; Rabbimizin bizlere kendinden lutfettiği ruhtur. İç alemi itibarıyla bir yandan ilahi sedaya muhatab iken diğer yandan nefis kanalıyla şeytani vesveselerin keşmekeşliği içindedir. İnsandır: Bir yandan Muhammedi cevheri taşıyan diğer yandan o cevheri karartmaya ve zayıflatmaya çalışan Ebu Cehil’i varlığında barındıran . Bir yandan Adem olur ettiği hatayı affettirecek niyazla secdeye kapanır, diğer yandan iblis misali “ben” merkezli hesapların peşinde bataklıkta bocalar. Bir yandan Musa’yı barındırır tahammül edemez batıla ve haksızlığa,öte yandan Firavun vardır içinde Musa’yı reddeden zulme ve kibre çağıran, alttan alttan dünya malının şımarıklığına kapılan Karun’u  büyütür sessizce iç aleminde.Bir yandan İsa’yı sever onda ki zühd, takva ve inzivai hayata hayranlık duyarken, öte tarafta İsa’yı öldürmeyi planlayan siyonist ve kapitalist dünyayı sahiplenmeye çalışan yahudiye meyli olur. Bir yandan İbrahimi sedaya kulak verip temizlemek ister kalbindeki ve hayatındaki tüm put ve putlaştırılmış sevgileri ,öte yandan Nemrudi seda işgal etmeye çalışır makam hırs ve azgınlığın beslediği tuğyani tüm işgal kuvvetlerini kullanarak. İşte tüm bu zıtlıkların birbiriyle harbe tutuştuğu mücadele ve gayretlerin ayyuka çıktığı koca bir kainattır insan. Terazi denilen karar ve amel dengelemesinde hangi kefeyi (tarafı) güçlendirmişse o yönü galib olur ve bu galibiyet ya Allah tarafında olup damlayı okyanusa katmanın zevkini tattırır ya da iblisi tarafın galibiyetiyle; uzaklaştırılır mahrum edilir, lanetlenir ve aşağılıkların aşağısındaki zillete ve rüsvaylığa düçar olur. “Biz bir şeyin var olmasını istediğimizde ona sadece ol deriz o da oluverir” . Burada ol emri ”Kün (ك-ن) “ diye ifade edilir ki Kef ve Nun harfleri yanyana gelişiyle aslında anlatmıştır yaratılandaki sırrı. Zıtların yanyana oluşuyla tek kelimedeki çift oluşu,bir beden kainatına yerleştirilen hem nuru hemde delalet ve küfrü… işte insan “Kün” emrinin en muazzam ve muhteşem tecelli makamıdır.”Kef” karanlık,delalet,sapıklık,zulüm,vs..gibi tüm olumsuzluğu,”Nun” ise;Nuru,Hakkı,hidayeti tüm güzel olan her seyi ifade eder ve insan “kün”emrinin suhud alemindeki en bariz, en muhteşem tecelligahıdır. Insanı irade cuziyye ile secme hakkına sahip kılan Rabbimiz,”Biz insana hidayetin ve delaletin yollarını gösterdik” ve yolun başında seçme hakkını kullanmak üzere serbest bıraktık buyurarak insana yüklenen misyonu hem Kitab-ı Kerim’i hemde muhbiri sadıkıyla haber vermistir. İnsana yüklenen misyon gereği  bu yollardan haberdar olduktan sonra,akibeti için en güzel olanı seçerek en güzel şekilde yaşamaktır.