Yazar
Giriş Tarihi : 10-07-2020 17:42   Güncelleme : 10-07-2020 17:42

Geleneksel Adetlerimizden Sağdıçlık

Türk Dil Kurumu Sözlüğüne göre,  Sadıçlık (Sağdıçlık) Nedir; “1

Geleneksel Adetlerimizden Sağdıçlık
Türk Dil Kurumu Sözlüğüne göre,  Sadıçlık (Sağdıçlık) Nedir; “1. Yakın arkadaş. 2. Düğünde geline ya da güveye yol gösteren, önderlik eden” şeklinde ifade edilmektedir. Her iki konu da önemli geleneklerimiz arasında yer almaktadır. Malatya diliyle Sağdıçlık, günümüzde eski önemini yitirmiş olmasına rağmen kısmen devam etmektedir. Geleneklerimizde Sağdıç olacak kişinin, öncelikle evli barklı, huzurlu bir yuva sahibi, olması, mümkünse ailenin yakın bir akrabası veya dostu olmasına önem verilirdi. Halk arasında bilindiği gibi sadece gelin arabası süslemek, gelini damadı kuaföre götürmek, düğünde gelin arabasının önünde oturmak ve düğünde halay çekmekten ibaret değildir. Tâbi ki geleneksel olarak bu tür görevleri de vardır. Örneğin düğünün idaresi, başta olmak üzere gelin damat ve düğün sahiplerinin en büyük yardımcısı ve destekçisi olmak durumundadır. Kısaca düğünün sevk ve idaresinden sorumlu kişidir. Bu sorumluluğu yerine getirecek kapasitede olmalıdır. Damadın çevresini iyi tanımalı, gelen misafirleri ağırlamalı, düğünün refah ve huzur içinde yönetilmesi konusundaki düğün sahiplerinin en büyük yardımcısı konumunda olmalıdır. Özellikle düğüne katılan gençlerin koordinesini sağlamalı, herhangi bir kargaşaya meydan vermemelidir. Hatta gençlerden gelen bahşiş, yemek, oyun gibi tekliflere açık olmalı, talepleri karşılayacak güce sahip olmalıdır. Ailenin çevresini iyi tanımalı, gelin ve damadın aile yapısını da bilmeli, hareketlerini ona göre ayarlamalıdır. Bunun yanında gerektiğinde maddi gücü de yerinde olmalıdır. Sağdıç kısaca düğün sahiplerinin kolu kanadı olmalıdır. Öyle sadece gelin arabasının önüne oturtup yol kesenlere bahşiş dağıtmamalıdır. Diğer yandan da evliliğin huzurlu bir şekilde devamı için önemli görevleri vardır. Günümüzde pek bilinmemekle beraber asıl en önemli görevleri ise burada başlamaktadır. Konunun tarihsel kaynaklarda da geniş bir şekilde ele alındığını da görüyoruz. Evlilik yaşamını tehlikeye sokacak hastalıklar konusunda bilgi sahibi olmaları önemlidir. Bu nedenle de geleneklerimizde evli olmayanlar sağdıç olamıyorlar. Son zamanlarda bu durum değişti. Eşlerin ömür boyu mutlu bir yaşam sürmeleri için, hem sağdıcın, hem de yengenin damat ve gelini uyarması gereken önemli konular vardır. Bu görevi üstlenenler, aile mahremiyeti hakkında gereken bilgileri her iki tarafa da uygun bir şekilde anlatmalıdır. Gelin ve damadın düğün öncesi bilmesi gereken konuları, Yenge sağdıç gelin hanıma, Erkek sağdıç da damada Kısaca sözün özü, ben sağdıcım, demek için sağdıçlık yapılmamalı. Bu görevi üstlenenler üstüne düşeni iyi bir şekilde yapmalı, çiftlerin ömür boyunca mutlu bir şekilde evlilik yaşamlarını sürdürmelerine katkı sağlayacak bilgileri edep ve adap dahilinde taraflara anlatmalıdır. Ancak son dönemlerde en önemli adetlerimizden birisi olan, ailenin yaşamında önemli katkısı olan bu geleneğin ortadan kalktığını görüyoruz.