Yazar
Giriş Tarihi : 25-11-2020 17:12   Güncelleme : 25-11-2020 17:12

ARAPGİR'İN KAHVERENGİ YOL LEVHALARI (3)

300-400 kişiyi içine alan ve kare planlı bu iki yapının da duvarları penceresiz, çok sayıda direklerle (Bunlardan ortada bulunan kutsal  Karadirek adı verilmiş olanın dibindeki postta Cemi yöneten Dede oturur

ARAPGİR'İN KAHVERENGİ YOL LEVHALARI (3)
300-400 kişiyi içine alan ve kare planlı bu iki yapının da duvarları penceresiz, çok sayıda direklerle (Bunlardan ortada bulunan kutsal  Karadirek adı verilmiş olanın dibindeki postta Cemi yöneten Dede oturur. Karadireğin hemen sağında da biraz daha kalınca Dilek Direği var.) desteklenmiş kirişlerin üzerine  küçülen kareler biçiminde oturtulmuş mimaride kırlangıç ya da bingi adı verilen tavan üzerinde toprak damı vardır. Damlarının tam ortasında pencere ve baca görevi yapan, küçük çaplı bir yarım kubbenin altında  yandan dışarı dönük 50-60 cm.yüksekliğinde üçgen biçiminde oyulmuş birer delik taş bulunmaktadır. Büyük Ocak,  dış kapıdan meydanevine uzanan ve içiçe şeriat, tarikat, marifet ve hakikat kapılarını simgeleyen dört kapıdan geçilen uzunca bir koridora sahiptir. İkisi de kutsal mekanlar olarak, ilkel de olsa biçimlerini bozmadan, köylüler tarafından onarıla onarıla yaklaşık 800 yıl boyunca “Cemevi” işleviyle bugüne kadar yaşatılmıştır. Selçuklu Sultanı 1.Alâaddin Keykûbat’ın 3.Saltanat yılında sınırları belirlenen geniş bir arazi tahsisi yapılarak, bölge yöneticisi tarafından şeriat hükümlerince  Şeyh Hasan Oner/Onar zaviyesine vakfedilmiştir. Mezar taşları arasında bulup yayınladığımız Göktürk alfabesinin dört  harfinden oluşan damgaya göre, Bayat boyu türkmenlerinden geniş bir oymağın hem yönetici beyi hem de inançsal önderi/Dede’si; aynı zamanda İmam Musa Kâzim soyundan gelen bir Seyiddir Şeyh Hasan Onar. Elimizde bulunan 1224 tarihli Vakıfname’nin olasılıkla 16.veya 17.yüzyıl türkçe kopyası dışında, 16.yüzyılın sonlarından 18.yüzyıl ortalarını kapsayan ve Onar zaviyesi vakıf arazisi ve mütevellilerine ilişkin 12 Padişah fermanından bazılarında büyük veli Şeyh Hasan Onar’dan ve onun Ehlibeyt soylu olduğundan sözedilmektedir." *** Her yıl köyün kurucusu Şeyh Hasan Onar adına anma etkinliklerinin düzenlendiği Onar Köyündeki tarihi Cem Evinin girişinde “Büyükocak Cem Evi Yapılış Tarihi 1224 (Hicri 621)” ifadelerinin yer aldığı mermer kitabe bulunuyor. Dolayısıyla burası 796 yıllık  yaşayan bir Cem evidir.  Türkiye’nin bilinen en eski Cemevidir. Şuanda ibadet burada yapılıyor.  İnsanlarımız buraya Türkiye’nin dört bir tarafından Alevi-Bektaşı inancına sahip insanlarımız, buraya her yıl gelip ziyaret ediyorlarmış... Onar’da Cem Evine giderken yol üzerinde yapım tarihi 1887 olan, cemaati olmayan  “Onar Köyü Camii” de bulunuyor. -“7 kat göğü temsil eden Mingi sistemi” Cem törenleri kırlangıç çatılı evlerde yapılıyor. Kırlangıç çatı cem töreninin sembolü gibi. Kırlangıç çatı dört kapı, kırk makamı sembolize ediyor. Bu Cemevine ana kapıdan Şerait, Tarikat, Marifet ve Hakikat kapılarından girilerek giriliyor, gelinerek giriliyor, 20-25 metre uzunluğunda bir koridordur bu. Cümle kapısından girildikten sonra bizi, Selçuklu mimari tarzında yapılmış, 7 kat göğü temsil eden Mingi sistemi diye adlandırdığımız bir yapı tekniği ile yapılmıştır. Buradaki ağaçlar  oldukça eskidir, tabi dönem dönem tamirata uğramıştır. Yaklaşık burası 100-120 metrekare genişliğinde bir ibadethanedir. Onar Köyü halkı burada ibadetlerini halen yapmaktadırlar.>>DEVAM EDECEK