Malatya
Giriş Tarihi : 12-01-2021 15:33   Güncelleme : 12-01-2021 15:39

2020 Yılında 605 Proje Üzerinde Çalışıldı

2021 yılının ilk İl Koordinasyon Toplantısı Vali Yardımcısı Mustafa Şahin başkanlığında gerçekleştirildi. Kongre Kültür Merkezi Salonunda yapılan toplantıya yatırımcı kurum ve kuruluşların Bölge Müdürlüleri, İl Müdürlüleri ve kurum temsilcileri katıldı. 2020 yılı yatırım programında yer alan 605 projeden 262’si tamamlandı. 198 adedi devam eden projelerin  45 adedinin ihale aşamasında, 11 adedinin tasfiye edilmiş, 89’unun da çeşitli nedenlerle başlamadığı bildirildi

2020 Yılında 605 Proje Üzerinde Çalışıldı

2021 Yılı 1. Dönem İI Koordinasyon Kurulu Toplantısının açılışında, 2020 yılı yatırımlarının genel değerlendirmesi yapıldı. 2020 yılı yatırım programında 605 projenin yer aldığı hatırlatılarak, Uygulanan yatırım projelerinin 381 adedi yatırımcı kamu kurum ve kuruluşlara ait olduğu ve İlimizdeki Belediyeler tarafından yürütülen yatırım projesi sayısının ise 224 adet olduğu açıklandı.

2020 yılı yatırımlarının yatırımcı kamu kuruluşlarına göre yapılan genel değerlendirilmesinde ise yıl içinde uygulamaya konulan Proje Sayısının 381, tutarının ise 5 milyar 861 milyon 540 bin TL olduğu, 2020 Yılı Ödeneği 1 milyar 64 milyon 226 bin TL, 2020 Yıl Harcamasının 872 milyon 492 bin TL, Nakdi Gerçekleşme Oranının ise yüzde 82 olduğu açıklandı. 2020 Belediye yatırımlarına da yer verilen açıklamada, Belediyelerin 2020 yılı yatırımları içinde 224 projeye yer verildi. Proje Tutarının 937 milyon 125 bin TL, 2020 Yılı Ödeneğinin 725 milyon 132 bin TL olduğu 2020 Yılı Harcamasının ise 424 milyon 127 bin TL olarak gerçekleştirildiği, Nakdi gerçekleşme oranının ise yüzde 58 olduğu açıklamada yer aldı.

Kamu Yatırımlarında 605 Proje Üzerinde Çalışıldı

İlimizin 2020 yılı toplam kamu yatırımları (yerel yönetim yatırımları dahil) olmak üzere 6 milyar 798 milyon 665 bin TL tutarındaki 605 projeye 2020 Yılı içinde 1 milyar 789 milyon 359 bin TL ödenek geldiği, Yıl harcamasının 1 milyar 296 milyon 619 bin TL  olduğu nakdi gerçekleşme oranının da yüzde 73 olduğu bilgisi paylaşıldı.  Verilen bilgide ayrıca; “2020 yılında genel olarak projelerimizin; 262 adedi tamamlanmış, 198 adedi devam etmekte, 45 adedi ihale aşamasında, 11 adedi tasfiye edilmiş, 89 projeye de çeşitli nedenlerle başlanamamıştır” denildi. Toplam kamu yatırım projelerimizin sektörlere göre dağılımında ise Diğer kamu hizmetleri sektöründe başlığı altında 202,  Ulaştırma sektöründe 73, Tarım sektöründe 66, Enerji sektöründe 69, Eğitim sektöründe 59, Kültür- turizm sektöründe 49, Konut sektöründe 45, Sağlık sektöründe 29, imalat sektöründe 7,  Madencilik sektöründe 6 proje yer aldı.

Kamuya 708 Milyon Ödenek Aktarıldı

2020 yılı kamu yatırım ödeneklerimizin sektörlere göre dağılımı ve toplam ödenek içindeki oranları içinde en fazla payı 708 milyon 881 bin TL ödenek ile, Diğer kamu hizmetleri sektörü yüzde 40 oranında yer aldı. Diğer ödenek durumları ise ödenek sıralamasına göre şu şekilde aktarıldı. Ulaştırma sektörü ödeneği; 441 milyon 977 bin TL (% 25), Eğitime sektörü ödeneği; 147 milyon 144 bin TL (°/0 8) Sağlık sektörü ödeneği; 171 milyon 261 bin TL (%10), Tarım sektörü ödeneği; 126 milyon 974 bin TL (% 7), Enerji sektörü ödeneği; 110 milyon 664 bin TL (% 6), Madencilik sektörü ödeneği; 31 milyon 861 bin TL % 2), Kültür-turizm sektörü; 33 milyon 99 bin TL (% 2), İmalat+konut sektörü ödeneği; 17 milyon 495 bin TL (% 1) olarak gerçekleşmiştir.

A.Vahap Kaygusuz - Ali Nihat Yavuz