Ak Parti ve Engelliler

3.12.2017

Rahime Gül ERBAŞ

Facebook Paylaş Twitter Paylaş Haberi Yazdır

Her insan değerli ve özeldir ama engelliler daha değerli ve özeldir. Aynı zamanda toplum içinde de en fazla korunmaya muhtaçtırlar. Ülkemizde maalesef engelliler için toplumun belli kesimlerinde “ Evden çıkmasınlar, üretime katılmasınlar, hayatlarını toplumdan izole bir şekilde bir odada devam ettirsinler.” düşüncesi hâkim. Çok değil bundan 10 yıl önce dışarı çıktığınızda çok fazla engelli görmezdiniz toplum onları dışladığı için dışarıya çıkmazlar adeta inziva hayatı yaşarlardı. Dışarı çıktıklarında rahatsız eden bakışlar, onları suçlayan, hor gören sözlerle karşılaşırlardı.  Oysa hepimiz bir engelli adayıyız ve bir dakika sonra ne olacağımızın garantisi yok.  İnsanlar sadece topluma değil örneğin misafirliğe giderken akrabasına ya da komşusuna engelli çocuğunu götürmezdi. Onların toplumdan ve devletten beklentileri ise herkesle eşit haklara, fırsat ve olanaklara sahip yurttalar olabilmek, nitelikli ve ulaşılabilir bir eğitim, haklara, hizmetlere ve bilgiye erişimin önündeki engellerin kaldırılmasını, herkes için tasarlanmış kentler, sokaklar, konutlar, toplu taşıma araçları, ürünler, toplumsal yaşamda, bilimde, sanatta ve siyasette etkin olarak rol almak istiyorlar. Engellileri dışlayan, onları toplumun bir ferdi gibi görmeme anlayışı hem devletin hem de belediyelerin yapmış olduğu çalışmalarla yavaş yavaş değişmeye başladı.  Artık sokaklarda, arabalarda, caddelerde, iş yerlerinde daha fazla engelli vatandaşımızı görüyoruz. Engellilerin hayatlarını izole olmadan, kendilerini dışlanmış hissetmeden, iş hayatında daha fazla yer edinmesi, daha fazla sosyalleşmesi için Ak Parti hükümeti elini taşın altına koyarak adeta bir seferberlik başlattı. Ak parti bu güne kadar engelli, dul, yetimler başta olmak üzere toplumda özel desteğe ihtiyaç duyan tüm kesimleri destekledi.  Engelli haklarını koruyup geliştirmek amacıyla Temmuz 2005’te Engelliler Yasası kabul edildi. Bu yasayla engellilerin toplumsal yaşamda ayrımcılığa uğramama hakkını güvence altına alındı. Düzenlemeyle aynı zamanda bu tür ayrımcılığın Türk Ceza Kanunu kapsamına giren suç kategorilerinden biri olması dikkat sağlandı. Engellilerin haklarını uluslararası standartlara göre korumak bakımından 18 Aralık 2008 yılında BM Engelliler Sözleşmesi kabul edildi.  2011 Haziranında kadınlar, çocuklar, yoksullar ve engellilere yönelik politikaların geliştirilmesi için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı kuruldu. Sosyal güvencesi olsun olmasın bütün engelli çocuklara eğitim desteği verilmekte. bu çocuklar hem devlet okullarında hem de rehabilitasyon merkezi ve özel eğitim okullarından ücretsiz bir şekilde eğitim alabilmekte. Engellilerin günlük yaşamlarını ve toplumsal hayata katılmalarını kolaylaştırıcı araç-gereç de katma değer vergisi muafiyeti kapsamına alınmıştır. İnsan hakları belgelerinde olduğu gibi, 2013 yılında yapılan düzenleme ile ulusal mevzuatımızdan “sakat, özürlü, çürük” gibi ibareler çıkarılarak, bunların yerine genel kabul gören  “engelli” ibaresi getirildi.  2014 Eylül ayı itibariyle kamuda çalıştırmakla yükümlü olduğu engelli sayısı 11.052 iken; istihdam edilen engelli çalışan sayısı 10 bin 202’dir. Özel sektörde çalıştırmakla yükümlü olduğu engelli sayısı 110.342 iken; istihdam edilen engelli çalışan sayısı 83.153’dir.  Engelli çalıştıran özel sektör işyerleri teşvikten de faydalanabilmekte. 2014 yılında yapılan düzenleme ile hem kontenjan dâhilinde hem de kontenjan haricinde engelli istihdam eden özel sektör işverenlerinin prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primine ait işveren hisselerinin tamamı Hazine tarafından karşılanmaktadır.  Yaşanan bu olumlu gelişmelere rağmen henüz engelli istihdamı istenilen seviyeye gelmedi. Toplum olarak bizim de onlar için yapacağımız şeyler var. Engellilerin yaşamlarını kolaylaştırmalı, kamusal alanlardan faydalanabilmelerini sağlamalı, iş ve istihdam piyasalarında yer bulabilmelerini sağlamalı ve çalışma ortamlarını onlara uygun hale getirmeliyiz.

 

 

 

Ulusal Gazeteler
24 Ocak 2018 Çarşamba 1'inci Sayfamız
Reklam

Spor Toto Süper Lig Puandurumu

 

Nöbetçi Eczaneler

Resmi ilanlar

Yazarlar