EN FAZİLETLİ SÖZ OLAN TEVHİD

20.4.2017

Altun Özmeşe

Facebook Paylaş Twitter Paylaş Haberi Yazdır

Selamün aleyküm gönül dostları, her türlü noksandan ve kusurdan münezzeh olan âlemlerin Rabbi olan Allah’ın sonsuz rahmeti ve bereketi, tüm inanan kullarının üzerine olsun. Salat ve selam Hz. Muhammed’e O’nun ehl-i beytinin ve Ashab-ı güzinin üzerine olsun.

Şüphesiz ki; sözlerin en güzeli olan Allah’ın varlığını ve birliğini anlatan, her peygamberin tebliğ ve irşatta temel hareket noktası olan kelime “Lâ ilahe illâllah’tır.” Arş-ı âlâ üzerinde de yazılı bulunan bu mübarek ve kutsal kelimenin manasını idrak etmek gönül toprağına ebediyet tohumu olarak atmak, ilim ve irfan suyuyla sulamak, kökü derinlerde, dalları göğe yükselmiş her an meyve veren bir ağaç gibi feyizli kılmak Allah’a dosdoğru iman eden kimsenin tek amacı olmalıdır. Çünkü kalpte yeşeren kelime-i tevhid ağacı, imanı oluşturur. İbadetler, hayırlar, iyilikler, güzellikler, faziletler ve güzel ahlak bu ağacın aralıksız verdiği meyvelerdir.

Kelimeyi Tevhid öyle yüce bir sözdür ki, insanlığın kurtuluşu ve saadeti, onun sonsuz mana ve sır ikliminde gizlidir. Bu sözün ifade ettiği manayı kalben tasdik eden kişi iman dairesine girer.

Allah Teâlâ şöyle buyurur: “Allah, kendisinden başka hiçbir ilâh olmayandır. Diridir, kayyumdur. O’nu ne bir uyuklama tutabilir ne de bir uyku. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey O’nundur. İzni olmaksızın O’nun katında şefaatte bulunacak kimdir? O, kulların önlerindeki ve arkalarındakileri (yaptıklarını ve yapacaklarını) bilir. Onlar O’nun ilminden, kendisinin dilediği kadarından başka bir şey kavrayamazlar. O’nun kürsüsü, bütün gökleri ve yeri kaplayıp kuşatmıştır. (O; göklere, yere bütün evrene hükmetmektedir.) Gökleri ve yeri koruyup gözetmek O’na güç gelmez. O; yücedir, büyüktür. (Bakara/255)

 Peygamberimiz (sav) bu konuda şöyle der: “Kıyamet günü bir adam mizanın (terazilerin) başına getirilir ve önüne tam doksan dokuz tane amel kaydı açılır. Her bir kaydın uzunluğu gözün alabildiği mesafeye kadardır. Bunlarda hataları ve günahları yazılıdır. Bunlar terazinin bir köşesine konur. Sonra karınca büyüklüğünde, üzerinde ‘Eşhedü enlâ ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve Rasülühü’ yazan bir kâğıt çıkarılır ve terazinin öbür kefesine konur. Bu kâğıt günahların yazılı olduğu kâğıtlara ağır basar.” (Tirmizi)

Allah (cc), ‘La ilahe illallah’ diyenin günahını bağışlar, tövbesini kabul eder. Sevabı çok olan bu mübarek kelimeyi son nefeste de söylemek ve iman etmek, ebedi âleme yolculuk yapmak nasip olsun ümmet-i Muhammed’e.

Ey bu kâinatın yegâne Rabbi olan Allah’ımız! Bizlerden sadır olan günahlarımızı, isyanlarımızı, hatalarımızı, kusurlarımızı rahmetinle hasenatımıza tebdil eyle. Kalplerimizi İslam dini üzere sabit kıl. Efendimiz Muhammed’e (sav) ümmet olma bilinci ile ruhlarımıza uyanış nasip et. Tevhid sancağı altında birlik beraberlik şuuru nasip et. Muhakkak ki senin her şeye gücün yeter. Âmin, âmin, âmin…

Velhamdulillahi Rabbil Âlemin. Emanetin sahibine emanetsiniz.

 

Ulusal Gazeteler
18 Ağustos 2017 Cuma 1'inci Sayfamız
Spor Toto Süper Lig Puandurumu

 

Nöbetçi Eczaneler

Resmi ilanlar

Yazarlar