BİLENLE BİLMEYEN BİR OLUR MU?

16.3.2017

Altun Özmeşe

Facebook Paylaş Twitter Paylaş Haberi Yazdır

İlim; cennete giden bir yol, şu dünya zemininde bir arkadaş, yalnızlığımıza sırdaştır. Dünya ve ukbada kurtuluş, düşmana karşı ise bir siperdir. İnsanın diğer mahlûkattan üstünlüğü ilim iledir. İlim öğrenmenin fazileti çoktur. Rabbimiz Kur’an'da mealen şöyle buyurmaktadır: “Yaratan Rabbinin adıyla oku! O, insanı alâktan yarattı. Oku! Senin Rabbin en cömert olandır. O kalemle yazmayı öğretendir.” (Alak-1/5)

Dinimiz okumaya, araştırmaya ve ilme büyük önem vermiştir. Nitekim Cenab-ı Hak ilk inen ayetlerde Hz. Peygamber ve onun şahsında tüm Müslümanlara okumayı emretmiş, onları kalemle yazmaya ve ilimde gelişip yetkinleşmeye teşvik etmiştir.

Kur’an'ın ışığında, başka bir ayette ise: "De ki: Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? (Zümer/9) 

İlim herhangi bir ırkın, bir kavmin, bir zümrenin ve topluluğun tekelinde değildir. Dolayısıyla, isteyen herkes istidat ve kabiliyeti oranında ilim sahibi olabilir. İlim insanın izan, idrak ve kavrayış düzeyinin yükselmesine vesile olur. Böylece ilim sahipleri diğer insanlardan farklı olarak alanında derin bir anlayışa sahip olurlar. Bu yönüyle ilim Allah’ın insanlara sunduğu ve lütfettiği en büyük nimetlerden biridir. Rabbimiz bu nimete erebilmeyi ve gereği gibi şükredebilmeyi bizlere nasip etsin.

Peygamber Efendimiz (sav) bu konuda şöyle buyurmaktadır: "Kim ilim elde etmek için bir yol tutarsa, Allah da onun için cennetine giden yolu kolaylaştırır. Melekler ilim öğrencisinin üzerine yaptığı işten duydukları hoşnutluktan dolayı kanatlarını indirirler. Bir âlim için gökteki ve yerdekiler hatta denizdeki balıklar bile onun bağışlanması için Allah’a yalvarır. Âlim ve bilgili bir kimsenin, cahillikle ibadet eden bir kimseye karşı üstünlüğü ayın diğer yıldızlara üstünlüğü gibidir. Âlimler peygamberlerin varisleridirler. Peygamberler miras olarak ne altın ne de gümüş bırakmışlardır. Onlar sadece miras olarak ilim bırakmışlardır. Kim ilimden nasibini alırsa çok büyük hayırlara kavuşmuş olur.” (Ebu Davud)

Maddi ve manevi alanda ilerlemenin ve kalkınmanın yolu ilimden geçer. İlim, amel defterimizin kapanmamasını sağlar. Âdemoğlu öldüğü zaman bütün amellerin sevabı da sona erer. Yalnız şu üç kişinin amel defteri kapanmaz. Sadaka-i cariye, istifade edilen ilim, kendisine dua eden hayırlı evlat.

İlim, yalnız sahibini değil; başka insanlara hatta diğer canlılara da fayda sağlar. İnsan beşikten mezara kadar ilim sahibi olmalıdır. Okumanın yaşı yoktur. Bilmediğimiz konuları öğrenmek için araştırma yapmamızı, daha iyi anlayabilmek için soru sormamızı gerekli kılan bir dinin neferleriyiz. İlim sahibi olup bildiklerini bir başkasına öğretmekten daha büyük bir hayır olur mu? Elbette ki olmaz kıymetli kardeşlerim. Doğruluğa ve iyiliğe insanları davet eden kimseye, kendisine uyanların sevabı kadar sevap verilir. Bu onların sevaplarından da hiçbir şey azaltmaz.

Peygamberimiz'in (sav) Hz. Ali'ye (r.a) hitaben söylemiş olduğu şu söz oldukça manidardır: "Allah’a yemin ederim ki, Cenab-ı Hakk’ın senin aracılığınla bir tek kişiyi hidayete kavuşturması, bir sahra dolusu kırmızı develere sahip olmandan daha hayırlıdır.”

Ayrıca ilim süfli emellere ve insanlığın zararına kullanmak üzere öğrenilmez. Bu niyet ile ilim öğrenenler için Peygamberimiz (sav) şöyle buyurmaktadır: "Kim kendisinde Allah’ın rızası aranan bir ilmi sadece dünyalığa sahip olmak için öğrenirse, o kimse kıyamet gününde cennetin kokusunu bile alamaz. İlmin bekası için her bir bireyin üzerine düşen görevi yerine getirmesi gerekir."

"İlim ilim demektir. İlim kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsen ya nice okumaktır." Yunus Emre’nin deyimiyle, önce gönül hüvesine eneye kendini bilmesini sağlamaya çalışmaktır.

Rabbimiz! Bizlere iman-ı kâmil nasip et. Bilmediklerimizi öğrenmeyi, bildiklerimizle de salih amel işlemeyi bizlere nasip et. Muhakkak ki senin her şeye gücün yeter.Amin, amin, amin. Velhamdulillahi Rabbil Alemin. Emanetin sahibine emanetsiniz.

 

Ulusal Gazeteler
21 Ağustos 2017 Pazartesi 1'inci Sayfamız
Spor Toto Süper Lig Puandurumu

 

Nöbetçi Eczaneler

Resmi ilanlar

Yazarlar