“Besin Kaynağının Temel Taşıyız”

3.11.2017 12:58:56

25 Ağustos’ta başlayan 2017- 2018 pancar alım kampanyası kapsamında Malatya’da bulunan çiftçiler pancar hasadına başladı. Bu hasada başlayanlardan biri olarak Mehmet Sarı, “Pancar emek isteyen, birçok sektörü etkileyen bir bitki. Bu yüzdendir ki ülke ekonomisinde önemli bir yer ediniyor. Bizde ülkeye katkı sunmak ve ihtiyacımız olan şeyleri karşılamak için bu üretimi yapıyoruz. Çetin işine katlandığımız şeker pancarı üretimi olsun diğer üretimlerde olsun biz çiftçilerin de alın teri var ülke ekonomisinde, bu yüzden değerimiz her daim bilinmelidir. Çünkü biz besin kaynağının temel taşıyız.” dedi

Facebook Paylaş Twitter Paylaş Haberi Yazdır

>>Hanife Sarı (Özel Haber)

Çeşitli yerlerde kullanılan şeker için çiftçiler hummalı bir çalışma içerisine girdi. 2017- 2018 pancar alım kampanyası kapsamında 25 Ağustos’ta kolları sıvayan ve çalışmalara halen devam eden çiftçiler şeker pancarı hasadını bin bir zahmetle gerçekleştiriyor.   Şahsi olarak ekmiş oldukları şeker pancarı hasadının sonuna geldiklerini belirten Mehmet Sarı şeker pancarı genel anlamda : “27 Ağustos iti­bariyle de pancar işlen­meye başlandı. Türkiye şeker fabrikaları içerisinde ilk pancarı alan ve ilk şekeri piyasaya süren Malatya. Pancar alım kam­panyası 15 Aralık'ta tamamlanacak. Biz bu süreden önce pancar hasadını bitirmiş olacağız. Birkaç günlük işimiz kaldı.  Stratejik bir ürün olan şeker pancarı tarımı büyük emek ve yüksek masraf gerektiren bir üretim. Şeker pancarının ülke ekonomisindeki yeri çok önemli. Çünkü şeker pancarı içinde birçok sektörü barındırıyor.  Şeker pancarından çiftçi yararlanıyor, yem, ilaç, et, süt, nakliye ve hizmet sektörleri yararlanıyor ve bu alanlar için istihdam oluşturuluyor. Bu yüzden şeker pancarı üretime 4, 4’lük katkı sağlıyor. Şeker diğer ürünlere göre daha üstün. Şeker fabrikaları, gelişmekte olan bölgelerde ve Doğu Anadolu’ da bölgesel gelişmişlik farklarının azaltılması, kırsal kesimde de istihdama katkısı bakımından önemli, bunu hemen hemen herkes bilir. Dünyada şeker üretiminin büyük çoğunluğunu pancar şekeri, az bir kısmını da kamış şekeri oluşturur. Kamışının yılda birkaç hasat edilebilmesi nedeniyle pancar şekerine göre daha ucuz bu yüzden de maalesef şeker fiyatları bu kamışa göre belirleniyor. Bu da daha iyi olan şeker pancarının daha ucuza satılması anlamına geliyor ve bu kötü bir durum. Tarım ürünü olan bu bitki sanayiye de uyum sağlamasından dolayı gıda sanayinin temel yapı taşıdır. Şeker pancarı, çiftçiyi tarlaya ve köye bağlayan bir bitkidir. Şeker pancarında verim ve kaliteyi etkileyen en önemli faktör iklim ve insandır. İklim faktörü bizim kontrolümüz dışındadır ama insan faktörü tarafından kontrol edilebilir. İnsan faktörü sulama, bakım olarak kendini gösterir ve verimi bu davranışlarla ortaya koyar. Şeker pancarı hemen hemen her bölgede yetişir. Şeker pancarı tarımı yapılan alanlarına bakıldığında genel itibariyle hepsinin karasal iklime sahip olduğu görülür” ifadelerine yer verdi.  

“ZAMANINDA YAPILAN HASAT, VERİMİ DE KALİTEYİ DE ETKİLER”

Ardından şeker pancarı yetiştiriciliğinde dikkat edilmesi gerekenleri sıralayan Mehmet Sarı: “Pancar tohumu çimlenme ve ilk gelişme döneminde korunmalıdır. Toprağın sıkıştırması, don, haşereler, yabancı ot ilaçları, hastalıklara karşı dikkat edilmelidir. Bunlarla karşılaşıldığında anında müdahale edilmelidir.  İlk gelişmede yeterli sıcaklığın olması lazım.  Kök ve şeker meydana gelmesinde güneş ışığı çok önemlidir. Gelişme ve şeker yapımı için ideal hava sıcaklığı yaklaşık  25 ° C dir. Yaprakların gelişimi ile pancarın su ihtiyacı artar. Gelişme dönemlerinde su ihtiyacı fazladır ve yağmuru az olan bölgelerde mutlaka sulama yapılmalıdır. Pancar tarımı için en ideal toprak, organik maddece zengin, derin, kolay ısınan tınlı ve tınlı kireçli topraklardır. Şeker pancarının yetişmesinde ana besin maddesi Azot, Fosfor ve Potastır. Gübrelemede dikkat edilmesi gereken en önemli husus, bitkinin ihtiyacı kadar gübreyi, usulüne uygun olarak, zamanında toprağa verebilmektir. Eksik veya fazla gübre kullanımı verim ve kalitenin düşmesine neden olacaktır, bu konuda çok dikkatli olmak gerekir.  Bunun yanında ahır gübresi önemlidir. Ahır gübresinin yerini hiçbir ticari gübre tutmaz. Ahır gübresi, yeşil gübre, kompost ve anız artıkları kullanılarak toprak yapısını iyileştirici ve toprakların organik maddece zenginleşmesi sağladığı için tavsiye edilmektedir. Organik madde ile toprakların, sağlam bir yapı kazanması sağlanır, kaymak bağlamaları önlenir, su tutma kapasiteleri artar, tava gelmeleri kolaylaşır ve erozyon önlenmiş olur. Bu yüzden ahır gübre kullanılmasından yanayım ben.  İlkbaharda toprak hazırlığı, şeker pancarı tarımının en hassas işidir. Ekim öncesi yapılır. Tohum yatağının taş, kesek ve bitki artıklarından mutlaka temizlenmiş olması gerekir. Şeker pancarı üretiminde verim ve kaliteyi etkileyen en önemli faktörlerden biride çeşit seçimidir.  Seçilecek olan çeşidin ekilen yörenin iklim ve toprak yapısına uygun olmalıdır, hastalıklara dayanıklı olmalıdır. Şeker pancarının verim ve kalitesi ile çiftçi gelirini etkileyen önemli bir faktör de ekim tekniğidir. Don tehlikesinin büyük çapta atlatıldıgı bir dönemde yapılan erken ekim, pancarın gelişme süresini uzattığı ve verimi arttırdığı için her zaman tercih edilmelidir. Ekimde sıra araları ile sıralar üzerindeki pancarlar arasındaki mesafe, kök ve şeker verimini önemli ölçüde etkilemektedir.  Bu sıra aralığı ne çok az ne çok fazla olmalıdır.  Pancarlar belli bir olgunluğa geldiği zaman seyreltme yani tekleme işlemi, çapalama, yabancı otlarla mücadele, hastalık ve haşerelerle mücadele yapılır. Bu işlemler 2 ya da 3 kez tekrar edilir. Genellikle şeker pancarı hastalıkları şu şekilde karşımıza çıkmaktadır; yaprak leke hastalıkları, sarılı virüsleri, pancar pası, pancar kök hastalığı, toprak kurdu, yaprak kurtları, pancar sineği. Pancarda sulama filiz çıkışı, gelişme ve hasat öncesi yapılır.  Pancar köklerinin sökülmesi, temizlenmesi ve pancarın yapraklarının kesilmesi işleminin hepsine hasat denir. Bu işlemler pancar gövdesi belli bir olgunluğa eriştikten sonra yapılır. Yani pancarının son saplarının sararması ve kendiliğinden dökülmesiyle birlikte pancar hasadı başlar. Ülkemizde normal iklim şartlarında pancarın olgunlaşması Eylül sonu ile Ekim ayı ortalarına kadar devam etmektedir. Bu pancar hasadı her ne kadar günümüzde modern tarım teknikleri ve makineleri ile yapılıyor olsa da genel anlamda elle hasat yapılıyor. Makineli hasadın elle yapılan hasada göre olumlu ve olumsuz yönleri vardır. Kısa sürede az masrafla geniş alanların hasadı, makineli hasadın olumlu yönleridir. Makine temin masraflarının yüksek olması, hasat esnasında daha çok pancarın kırılması, zedelenmesi dolayısı ile kayıpların artması da olumsuz yönleridir. Elle yapılan hasatta önce pancarlar erkekler tarafından sökülür o işe uygun bir aletle. Ondan sonra genelde bizde çocuklar ve kadınlar tarafından sökülen pancarlar yığın yapılır yuvarlak olacak şekilde ondan sonra kadınlar ve erkekler oturur etrafına bir bıçak yardımıyla pancar sapları güzelce koparılır, pancar gövdesine zarar vermeyecek şekilde.  Ondan sonra yuvarlak yığının içine biriktirilir, saplarından ayrılan pancarlar.  Bu şekilde bir kaç yığın daha yapılır ve erkekler tarafından traktörlere veya kamyonlara yüklenir. Bu yükleme sırasında pancarın üzerindeki toprağın çok iyi bir şekilde temizlenmesi gerekir. Yoksa fabrikaya pancarın arasında gelen taş ve yapraklar yalnızca kir firesini ve sevk masraflarını artırmakla kalmaz; diğer yandan fabrika meydanı, işletme siloları, yüzdürme kanalları gibi kısımlarda oluşan temizleme ve taşıma giderlerini artırır. Ayrıca tarlanın verimli üst toprak tabakasının fabrikaya gelmemesi toprak verimliliğinin korunması açısından büyük önem taşır. Yükleme işlemi bittikten sonra pancarların fiziksel özelliklerini kaybetmemesi için sökülüp yüklendiği gibi fabrikaya götürülmesi lazım. Velhasıl kelam verimli bir pancar hasadı için pancarlar zamanında hasat yapılmalı. Hasat sırasında toprağın tavlı olması sağlanmalıdır, eğer söküm döneminde yeterli yağış olmamış ise söküm sulaması yapılmalı, söküm sırasında pancar gövdesinin yaralanması önlenmeli, Hasat sırasında pancarların baş kısımları düz olarak kesilmeli, mümkün olduğunca da toprak firesi az pancar kökleri teslim edilmeli” sözlerini kullandı. 

“BİZ OLMAZSAK BESİN KAVRAMI ÖLÜR”

Teslim edilen şeker pancarından belli bedeller de aldıklarını söyleyen Mehmet Sarı son olarak şunları kaydetti: “Tarladan direkt fabrika merkezlerine getirilen pancarların nakliye bedellerini fabrika ödemekte.  Bunun dışında her yıl değişen şartlara ve koşullara göre nakliye prim ve tazminatları ödeniyor, şeker pancar karşılığında şeker alınıyor vs. Bunu yapmalarındaki amaç fabrika merkezlerine daha fazla pancar getirilmesine teşvik etmek. Ayrıca pancar emek isteyen, birçok sektörü etkileyen bir bitki. Bu yüzdendir ki ülke ekonomisinde önemli bir yer ediniyor. Sapından olsun, gövdesinden olsun çeşitli kullanım alanı buluyor. Bizde ülkeye katkı sunmak ve ihtiyacımız olan şeyleri karşılamak için bu üretimi yapıyoruz. Çetin işine katlandığımız şeker pancarı üretimi olsun diğer üretimlerde olsun biz çiftçilerin de alın teri var ülke ekonomisinde, bu yüzden de değerimiz her daim bilinmelidir. Çünkü biz besin kaynağının temel taşıyız ve biz olmazsak besin kavramı da ölür. Çünkü sadece çiftçi besin işiyle uğraşır duruma gelmiş kimse bu işlerle doğru dürüst ilgilenmek istemiyor.”

 

 

 

Ulusal Gazeteler
22 Ocak 2018 Pazartesi 1'inci Sayfamız
Reklam

Spor Toto Süper Lig Puandurumu

 

Nöbetçi Eczaneler

Resmi ilanlar

Yazarlar